Wij zijn specialisten in Civiele techniek | Milieu | Duurzaamheid | Energie

Wij begeleiden projecten vanaf initiatief stadium tot en met realisatie.

Over ons

Over BGS

Bright Green Solutions is een projectmanagement bureau gespecialiseerd in het projectmanagement van grote projecten op het gebied van civiele techniek, milieu, duurzaamheid en energie. Wij begeleiden projecten vanaf initiatief stadium tot en met realisatie.


Wij hebben ervaring met:


De verschillende rollen van het IPM model

Integraal projectmanagement (IPM) is een methodiek voor de beheersing van grote infrastructurele projecten, zoals de verbreding van een snelweg of de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding. Het principe is dat elk aspect van een project een eigen eindverantwoordelijke manager heeft. Deze verschillende managers maken samen deel uit van één integraal projectteam. Dit projectteam vervangt de ‘traditionele projectmanager’ die we kennen van vroeger, die feitelijk verantwoordelijk was voor alles. In het IPM-projectteam zitten onder anderen een projectmanager, een technisch manager, een contractmanager en een omgevingsmanager. Het IPM-model is een gestandaardiseerde methode van organisatieopbouw voor projectteams.

Het grote voordeel van IPM als standaard voor de manier waarop een organisatie een project vormgeeft, is de integraliteit waardoor projecten beter beheersbaar zijn met meer verantwoordelijken per aspect binnen het project. Daarnaast zorgt deze aanpak voor meer marktwerking aangezien de verantwoordelijkheid van keuzes meer bij opdrachtnemers komt te liggen. Risico’s als kostenoverschrijdingen worden gedragen door marktpartijen als aannemers en andere uitvoerende organisaties. De markt is ervoor verantwoordelijk dat een project bij oplevering voldoet aan alle vooraf gestelde eisen. De opdrachtgever bepaalt wat er moet gebeuren; de (verschillende) opdrachtnemer(s) vullen zelf in hoe ze het project invullen.
• projectmanager
• manager projectbeheersing
• technisch manager
• contractmanager
• omgevingsmanager

 

Directievoering en toezicht

We verzorgen het toezicht en de directievoering tijdens de uitvoering van een project om de door u als opdrachtgever gestelde kwaliteit te waarborgen. Wij beschikken over ervaren mensen, die alle facetten van de uitvoering tot in alle details beheersen

Bright Green Solutions heeft ervaring met begeleiding en uitvoering van RAW werken, D&C projecten, UAV GC projecten en DBMF.

Opstellen businesscases voor zonnepanelen en led verlichting

Het opstellen van businesscases voor zonnepaneelprojecten en led verlichtingsprojecten behoren tot de specialiteiten van het bedrijf. Wij kunnen u laten zien dat duurzaamheid wel degelijk geld oplevert.

Haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van duurzaamheid en energie

Om uw duurzaamheid te realiseren, kunnen wij u al adviseren in het ontwerpstadium. Dit zou bijvoorbeeld een gasloze woning kunnen zijn. Voor bestaande gebouwen kan een onderzoek worden gestart, naar de economische haalbaarheid van duurzame oplossingen.

Wij krijgen energie om de duurzaamheidsdoelen van de organisatie te vertalen naar projecten. In dit proces zijn wij in staat duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee te nemen bij infrastructurele opgaves, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen.

Wij verzorgen voor diverse opdrachtgevers haalbaarheidsonderzoeken, SDE+ aanvragen voor de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie parken.

CO2 prestatie ladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze website geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

Bright Green Solutions zorgde voor de projectcertificering trede 5 van de CO2 prestatieladder van een groot civieltechnisch project en heeft een systematiek ontwikkeld om daadwerkelijk CO2 verbruik van civieltechnische werken op productniveau bij te registreren en rapporteren.