Over BGS

Bright Green Solutions is een adviesbureau gespecialiseerd in het projectmanagement van grote projecten op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie. Wij begeleiden projecten vanaf initiatief stadium tot en met realisatie. Dit verzorgen wij voor u in binnen- en buitenland.


Projectmanagement

Wij zijn goed bekend met integraal projectmanagement (IPM). Dit is een methodiek voor de beheersing van grote infrastructurele projecten, zoals de verbreding van een snelweg of de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding. Het principe is dat elk aspect van een project een eigen eindverantwoordelijke manager heeft. Deze verschillende managers maken samen deel uit van één integraal projectteam. Dit projectteam vervangt de ‘traditionele projectmanager’ die we kennen van vroeger, die feitelijk verantwoordelijk was voor alles.

Energieloketten

Bijna alle gemeenten hebben een energieloket. Wij treden op als directeur/bestuurder van bestaande loketten en helpen zo een versnelling te creëren bij de verduurzaming van woningen. Wij hebben ervaring met het opzetten van energieloketten, het beheren en exploiteren ervan. Van de aansturing van energiecoaches, uitvoering van warmtecamera wandeling, begeleiden van keukentafelgesprekken tot aan de administratie en facturatie kunnen wij voor u verzorgen.

Ontwikkelen van windenergie parken

De duurzaamheidsdoelstellingen Nederland worden niet gehaald door toepassing van één enkele duurzame energieproductie bron. Een combinatie van diverse technieken heeft een grotere kans van slagen. Bright Green Solutions is betrokken bij de ontwikkeling van diverse windmolenparken vanaf de eerste initiatieffase tot en met de realisatie fase.

In de initiatieffase werken we samen met de lokale initiatiefnemers om samen het project tot financial close te brengen.

Dankzij onze ervaring in de ontwikkeling van grootschalige duurzame energieproductie projecten worden wij vervolgens gevraagd de directeur te leveren voor de uitvoering van dergelijke projecten.

Ontwikkeling van zonneparken

Wij begeleiden initiatiefnemers voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken van initiatief fase tot en met de realisatie. Wij verzorgen ontwerp, engineering en vergunningsaanvragen voor deze projecten. Het opstellen van businesscases behoort tot de specialiteiten van het bedrijf. Wij kunnen u laten zien dat duurzaamheid wel degelijk geld oplevert en hoe dat te realiseren is.

Wij verzorgen voor diverse opdrachtgevers haalbaarheidsonderzoeken en SDE+ aanvragen voor de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie parken.

Postcoderoos projecten

Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een energie-coöperatie zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting.

Wij ontzorgen de initiatiefnemers van de allereerste stap tot en met de realisatie. Desgewenst kan ook de exploitatie over genomen worden.

Ontwikkeling van warmtenetten

Om uw duurzaamheid te realiseren, kunnen wij u al adviseren in het ontwerpstadium. Dit zou op micro niveau bijvoorbeeld een gasloze woning kunnen zijn. Voor bestaande gebouwen kan een onderzoek worden gestart, naar de economische haalbaarheid van duurzame oplossingen.

Wij krijgen energie om de duurzaamheidsdoelen van de organisatie te vertalen naar projecten. In dit proces zijn wij in staat duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee te nemen bij infrastructurele opgaves, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen.

Op macro niveau zijn wij volledig ingericht op grootschalige warmtedistributie en -productie projecten zoals het hergebruik van industriële restwarmte en het begeleiden en realiseren van geothermie projecten.

Verduurzaming bedrijven

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze website geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

Bright Green Solutions zorgde voor de projectcertificering trede 5 van de CO2 prestatieladder van een groot civieltechnisch project en heeft een systematiek ontwikkeld om daadwerkelijk CO2 verbruik van civieltechnische werken op productniveau bij te registreren en rapporteren.

woonwensencoaches en/of warmtescanspecialist

Vacature