Postcoderoos projecten

Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een energie-coöperatie zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting.

Wij ontzorgen de initiatiefnemers van de allereerste stap tot en met de realisatie. Desgewenst kan ook de exploitatie over genomen worden.

Ontwikkeling van warmtenetten

Om uw duurzaamheid te realiseren, kunnen wij u al adviseren in het ontwerpstadium. Dit zou op micro niveau bijvoorbeeld een gasloze woning kunnen zijn. Voor bestaande gebouwen kan een onderzoek worden gestart, naar de economische haalbaarheid van duurzame oplossingen.

Wij krijgen energie om de duurzaamheidsdoelen van de organisatie te vertalen naar projecten. In dit proces zijn wij in staat duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee te nemen bij infrastructurele opgaves, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen.

Op macro niveau zijn wij volledig ingericht op grootschalige warmtedistributie en -productie projecten zoals het hergebruik van industriële restwarmte en het begeleiden en realiseren van geothermie projecten.

Verduurzaming bedrijven

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze website geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

Bright Green Solutions zorgde voor de projectcertificering trede 5 van de CO2 prestatieladder van een groot civieltechnisch project en heeft een systematiek ontwikkeld om daadwerkelijk CO2 verbruik van civieltechnische werken op productniveau bij te registreren en rapporteren.