Projectmanagement

Wij zijn goed bekend met integraal projectmanagement (IPM). Dit is een methodiek voor de beheersing van grote infrastructurele projecten, zoals de verbreding van een snelweg of de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding. Het principe is dat elk aspect van een project een eigen eindverantwoordelijke manager heeft. Deze verschillende managers maken samen deel uit van één integraal projectteam. Dit projectteam vervangt de ‘traditionele projectmanager’ die we kennen van vroeger, die feitelijk verantwoordelijk was voor alles.

Energieloketten

Bijna alle gemeenten hebben een energieloket. Wij treden op als directeur/bestuurder van bestaande loketten en helpen zo een versnelling te creëren bij de verduurzaming van woningen. Wij hebben ervaring met het opzetten van energieloketten, het beheren en exploiteren ervan. Van de aansturing van energiecoaches, uitvoering van warmtecamera wandeling, begeleiden van keukentafelgesprekken tot aan de administratie en facturatie kunnen wij voor u verzorgen.

Ontwikkelen van windenergie parken

De duurzaamheidsdoelstellingen Nederland worden niet gehaald door toepassing van één enkele duurzame energieproductie bron. Een combinatie van diverse technieken heeft een grotere kans van slagen. Bright Green Solutions is betrokken bij de ontwikkeling van diverse windmolenparken vanaf de eerste initiatieffase tot en met de realisatie fase.

In de initiatieffase werken we samen met de lokale initiatiefnemers om samen het project tot financial close te brengen.

Dankzij onze ervaring in de ontwikkeling van grootschalige duurzame energieproductie projecten worden wij vervolgens gevraagd de directeur te leveren voor de uitvoering van dergelijke projecten.

Ontwikkeling van zonneparken

Wij begeleiden initiatiefnemers voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken van initiatief fase tot en met de realisatie. Wij verzorgen ontwerp, engineering en vergunningsaanvragen voor deze projecten. Het opstellen van businesscases behoort tot de specialiteiten van het bedrijf. Wij kunnen u laten zien dat duurzaamheid wel degelijk geld oplevert en hoe dat te realiseren is.

Wij verzorgen voor diverse opdrachtgevers haalbaarheidsonderzoeken en SDE+ aanvragen voor de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie parken.